• Lånesläp*
    • Fri byggrådgivning
    • Noga utvalda artiklar

    Lokala

    Lokala

    Varje bygghandel inom Woody är unik. Vi har ett personligt engagemang med lokal expertis och stark kännedom om vår hemort. Vi lyfter och återinvesterar i den lokala bygden. Vi kan anpassa oss efter den lokala efterfrågan på varje ort, både när det gäller produktutbud och tjänster.