• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  5 vanliga misstag vid trallmontage

  5 vanliga misstag vid trallmontage

  Och tips från träexperten Johan Fröbel på Svenskt Trä om hur du undviker dem.

  1. Felmontering dikt an

  Det här är faktiskt vanligare än man tror. Grundproblemet är att man utgår från att träet är nyimpregnerat och har svällt när man köper det. I verkligheten kan det ha legat på lagret en tid och torkat. Följ alltid rekommendationen. Tänk också på att det är organiskt material. Har du mätt fukten i alla brädorna? Det
  kan skifta kraftigt från bräda till bräda. Har du koll på väder och vind? Fuktigt klimat och mycket nederbörd och blötsnö påverkar hur träet krymper och sväller.

  2. Slarv med ändträ

  Ändträet blottar träets interna vattenkanaler, alltså trädets blodådror. Därför tar ändträet upp 20 procent mer fukt än flatsidorna. Sågar du i brädorna måste du stryka ändträet flera gånger med lämpligt träskyddsmedel. Se alltid till att göra det. Missar du detta blir resultatet att fina brädor kan få röta och förstörs i förtid.

  3. Fel/för högt tryck i spikpistolen

  Spikhuvudet ska vara i nivå med ytan på panelen. Samma med skruvskallen i trallen. Annars blir det som en ficka där vatten samlas. Då måste man stryka på nytt träskyddsmedel runt huvudena.

  4. Övertro på kundens ritningar

  Man måste ställa krav på underlaget från kund. Inte minst när det gäller bärande konstruktioner – det finns byggregler. Bästa tipset är alltid att anlita en byggnadskonstruktör. De finns ofta lokalt på någon ingenjörsbyrå. Det är värt vartenda öre.

  5. Små fel som blir stora problem

  Brädor kan skilja sig åt väldigt mycket, även inom samma sort. Träet kan ha rört sig för mycket. Man kan ha spikat för hårt. Trallen kan ha spruckit. Man kan ha missat att använda grundpapp. Allt detta leder ofelbart till reklamation. Har man en privatperson som kund gäller Konsumenttjänstlagen och den är hård.

  Vi hjälper dig att montera rätt!

  Vill du hålla dig uppdaterad om nya produkter och tekniker? Fråga i din lokala bygghandel! Vi har ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och kunniga säljare som är vana att fungera som bollplank, rådgivare och problemlösare vid såväl stora som små projekt.

  Tips! Branschorganisationen Svenskt trä uppdaterade år 2019 sina rekommendationer för läggning av trall. Läs gärna deras 8-sidiga guide Montering av trall för att se till att du är uppdaterad.

  Du som är proffs kan även logga in på Plattan på woody.se och ta del av mängder av utbildningar från våra leverantörer.