• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Tjänster som ej ger bidrag

  I listan nedan hittar du exempel på tjänster som man inte kan få ROT-bidrag för.

  BYGGLOVSHANDLINGAR
  Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

  KOMPLEMENTHUS
  Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

  MÄTNINGSARBETEN
  Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

  NYBYGGNATION
  Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

  NYBYGGNATION - VÄXTHUS
  Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.

  NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT
  Skattereduktion ges inte för rivning av gammalt hus.

  STAKET
  Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.

  Källa: SKATTEVERKET