• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Dimensionering

  Dimensionering

  Vi erbjuder tillsammans med Svensk Trä enklare dimensioneringsprogram för konstruktionsberäkningar.

  Dimensioneringsprogrammet är skapat för enklare konstruktionsberäkningar i konstruktionsvirke eller limträbalk.

  • Altan med takkonstruktion.
  • Vidbyggd carport.
  • Fristående carport.
  • Förråd.
  • Nockbalkar och takåsar.
  • Öppning yttervägg.
  • Öppning yttervägg 1-planshus.
  • Öppning yttervägg 2-planshus.
  • Öppning innervägg 1-planshus.
  • Öppning innervägg 2-planshus.
  • Golvbjälklag inne.
  • Altanbjälklag ute.
  • Pelare.

  Öppna dimensioneringsprogrammet