• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Hårda väggar

  För att en vägg i ett våtrum ska vara beständig och inte skadas av den fuktiga miljön så krävs olika grader av tätskikt. Hur vattenbeständigt dessa ska vara beror på vilken zon i våtrummet materialet avses för.

  För tätskikt vid massiva konstruktioner (s.k. hårda väggar) exempelvis betong, tegel eller lättklinker så tillämpas inte våtzoner.

  Hörn och dylikt i ett våtrum bör fogas med mer beständig fog, exempelvis bruksfog. Keramiska plattor och naturstensplattor är alla exempel på så kallade Fogplattor vilka inte är vattentäta. Detta för att fogarna mellan plattorna släpper igenom vatten och plattornas kanter tar upp vatten. För att väggkonstruktionen inte ska bli skadad av fukt så förses de därför med ett vattentätt tätskikt. Vid val av skivmaterial är det viktigt att välja sådant som endast utvidgar sig i liten utsträckning, då det annars kan leda till att tätskiktet förstörs. För att tätskiktet inte ska skadas vid rörelser i stommen måste hörn, skivskarvar, skruvrader och övergångar mellan olika material förseglas med till exempel skarvfolie. Särskilt viktig är övergången mellan väggens och golvens tätskikt.

  Där det är nödvändigt att borra hål i tätskikt, exempelvis för installationer och annat är det viktigt att täta med silikon för att förhindra att fukt tränger igenom. För borrning av hål för rörinstallationer gäller vidare att centrumavståndet är minst 40 mm. Skall röret föras igenom materialet i närheten av en vägg så är minimiavståndet till denna 60mm.

  Titta gärna igenom checklistan som finns i den allmänna texten om våtrum. I checklistan finns tips på vad du ska ha med dig, hur du bör agera, vad du ska tänka på och hur du kan förbereda dig för att projektet ska bli lyckat. Anpassa checklistan efter ditt projekts förutsättningar, lycka till!

  Kontakta din Woody-rådgivare om du har fler frågor om väggbeklädnader, vi hjälper dig gärna.