• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
  Fixa Projektet arkiv

  Fixa projektet > Bästa skötseltipsen för olika typer av tak

  skötseltips takBästa skötseltipsen för olika typer av tak

  Genom att åtminstone en gång om året göra en översyn kan du få ett tak som håller länge. Hur du bäst underhåller ditt tak beror på vilken sorts tak du har, men vissa saker är generella. Löv, jord, kvistar och grenar hör inte hemma på taket utan på marken, så en enkel takstädning med hjälp av kvast är alltid det första du bör göra.


  Hur få bort mossan?

  Små spår av mossa eller alger på taket är för det mesta inget att oroa sig över, men om de växer sig större är det dags att agera. Börja med att skrapa bort mossan med en skrapa eller kraftig borste. För att sedan förebygga ny påväxt: duscha med lågt tryck in taket med ett mossborttagningsmedel. Proceduren behöver upprepas efter tre–fyra år.

  Tak med takpannor

  Tak med tegel- eller betongpannor är lite extra viktiga att se över med jämna mellanrum, åtminstone årligen och efter kraftiga stormar, eftersom det då kan hända att pannorna rör på sig. Byt ut trasiga pannor och kontrollera även så att pappen under de trasiga pannorna är i gott skick. Rätta till eventuella pannor som ligger snett.

  Tak med bandtäckt plåt

  Plåttak tillhör de tak som kräver minst tillsyn och om du sköter ditt plåttak rätt kan det utan vidare hållas i gott skick i 30 år. Om du ser färgpartier som börjat flagna på plåten är detta viktigt att åtgärda för att förhindra rost. Borsta bort all löst sittande färg, slipa till, rengör och lägg på ny färg av rätt sort och kulör.

  Tak av fibercement/eternit

  Var noga med att skydda dig vid arbete med asbesthaltiga material som eternit. Eventuella skador i ett eternittak kan lagas med ersättningsplattor av fibercement som stoppas in och tätas. Fibercement ser ut som eternit men innehåller inte asbest.

  ”Papptak” (tak med tätskiktsmatta)

  Ett traditionellt papptak har en kortare livslängd än tak som är byggda med kraftigare typer av material typer av tak. 20 år är en riktlinje innan det kan vara dags att byta ut asfaltpapp medan takpapp av gummityp håller minst 30 år. Skador i papptak är ofta enkla att laga med bitar av ny papp eller täckmassa.

  När du ser över ditt tak, passa även på att inspektera runt skorsten, ventilationshuvar, takfönster och infästningar till exempel takstegen.

  Takfönster

  Träpartier i takfönster som är utsatta för stark värme, starkt solljus eller hög fuktighet (till exempel i kök och badrum) bör efterbehandlas minst vartannat år. Följ fönsterleverantörens instruktioner.

  Hängrännor och stuprör

  Rensa bort mossa och lövrester från rännorna. Om inte vattnet rinner bort som det ska, kan du få rostskador i rännsystemet. Reparera eller byt ut rostdrabbade rännor och överväg att montera lövstoppare som ett smart och billigt sätt att förebygga problem med dina rännor.

  Skorsten

  Ta bort eventuella rester av fågelbon och montera ett tunt galler för att förhindra nya bosättare. Kontrollera så att skorstensplåten är intakt, kontrollera fogningen och åtgärda eventuella dåliga fogar. Ett regnskydd till skorstenen hjälper till att förlänga livslängden på ditt tak.

  Viktigast av allt: säkerheten!

  Tänk på att säkerheten är A och O vid alla takarbeten. Om du känner dig det minsta osäker på ifall du klarar av att utföra något som exempelvis en större lagning på egen hand – anlita ett proffs. Vi sätter dig gärna i kontakt med en hantverkare med den rätta kompetensen.

  Här hittar du hela vårt sortiment av takpannor, takplåt, takavvattning och taksäkerhet!