• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
  Fixa Projektet arkiv

  Fixa projektet > Gröna tak - En växande trend

  tak

  GRÖNA TAK - EN VÄXANDE TREND

  Sallad, tomater och jordgubbar – det är några av de frukter och grönsaker som frodas på världens största takodling mitt i Paris. Odlingen är ett av många exempel på de gröna tak som växer fram i strävan efter alltmer klimatvänliga byggnader.

  Den nya odlingen som öppnade förra året är stor som två fotbollsplaner och ligger på taket till utställningshallarna Paris Expo Porte de Versailles. Under högsäsong produceras här upp till ett ton frukt och grönsaker varje dag. Utöver sin storlek utmärker sig takodlingen genom att så kallad vertikal aeroponik används där. Det innebär att man med hjälp av dimma och luftfuktighet odlar helt utan jord.
  På taket används heller inga kemiska bekämpningsmedel och totalt har verksamheten ett mycket lågt koldioxidavtryck.

  En gammal svensk tradition

  Odlingen i Paris sällar sig till begreppet “gröna tak”. Hit räknas allt från takträdgårdar och naturtak med gräs till alla övriga sorters vegetationstäckta tak. Sverige har en tradition av gröna tak i form av de gräs- och torvtak som tack vare sina isolerande egenskaper användes förr. På 1800-talet övergavs de för andra material, men nu syns en ökning av gröna tak igen – och den här gången spelar de en viktig roll i kampen för miljön.

  Fördelar för miljö och ekonomi

  Dagens klimat medför risker som kraftigt ökade temperaturer i stadskärnor, hårda påfrestningar på dagvattenhantering och att nyttodjur försvinner. Här bistår gröna tak genom att rena luften, absorbera vatten och vara ett välkommet andrum för utsatta arter. Att anlägga gröna tak har också ekonomiska fördelar. De kostar förvisso mer än traditionella tak, men när dessa till exempel kan ta skada av väderväxlingar står sig gröna tak bra. Dessutom minskar de energianvändningen genom att isolera på vintern och hålla svalt på sommaren.

  Allt vanligare med gröna tak

  En vanlig typ av grönt tak är sedumtak. Till sedumfamiljen hör tåliga suckulenter och örter som klarar sig med ett tunt lager jord. Ibland består taken också av mossa eller gräs. Sedumtak är i princip underhållsfria och går bra att lägga där lutningen är mindre än 27 grader.
  Även om de flesta gröna tak som anläggs inte är i närheten av jätteodlingen i Paris så har de en viktig inverkan på vårt klimat, och sannolikheten att se fler gröna tak i Sverige framöver är nog stor. Om det kommer växa några jordgubbar på dem återstår dock att se.

  Tänk på detta om du ska anlägga ett grönt tak

  Vid anläggning av gröna tak är det viktigt att beräkna takets bärighet. Under växtbädden installeras ett vattentätt tätskiktssystem som skyddar mot vatteninträngning. För att förhindra ansamling av regnvatten eller riskera ökad belastning måste dränering och avvattning planeras noga. Ett system för rotskydd kan också vara bra för att hindra rötter att tränga in i skarvar och skada takkonstruktionen. Vanligtvis används en underliggande dräneringsmatta. System Green Top från BMI Icopal är ett grönt tak i backsystem som är utvecklat för nordiskt klimat och läggs direkt på tätskiktet. Systemet består av förplanterade backar med ett varierat växttäcke av 7–9 tåliga sedumarter och till det skarvprofil, stödprofil och kantavslut för att komplettera taket.